Klubbens Tävlingar


  ...........Vårens klubbtävling. Inlämning av tävlingsbilder till klubben ska göras senast    30 april  

   till tävlingsledaren  Seth Nilsson.


  

  Uppdaterade regler för bilder, endast digitala bilder i JPEG max 5 MB. Filerna ska märkas med "klass-motto-signatur" med 4 tecken i signaturen. Exempel "Färg-Bilar-MACA"  Bilderna ska skickas till       seth.nilsson@telia.com

Tävlingsresultat...

Sammanlagt resultat ifrån våra klubbtävlingar 2020


1. Adina Malveklint 23+18 =     41 poäng
2. Seth Nilsson 0+23 =             23 poäng
3. Lennart Larsson 16+3 =       19 poäng
4. Mats Karlsson 12+6 =          18 poäng
5. Anders Sturesson 11+6 =     17 poäng
6. Martin Carlström 0+15 =      15 poäng
7. Mai Winterer 3+0 =               3 poäng


 


Tävlingsbilder

Fotomararesultat Våren 2018

Resultatlista:

1. Colinette Hammar    Hög   35
2. Mats Nymberg         Åst   29
3. Eimi Thoren             Örk   24
4. Lennart Nilsson        Hög  21
5. Bo Andersson           Åst   19,5
6. Adina Malveklint     Örk   17,5
7. Sven Ohlsson            Åst   15,5
8. Bitte Boström            Hög   15,5
9. Claes Boström           Hög   15,5
10. Eva Trobäck            Hög    15
11. Lena Von Wowern  Örk    15
12. Roger Fors               Hel    14,5

13. Jörgen Hagman        Hel    13,5

14. Anders Sjöberg        Hel    12

15.Marie Lindahl Andersson Örk 11,5

16. Annika Lineasdotter Hög  10,5

17. Agneta Nilsson         Hög  10

18. Torsten Nilsson        Hög  10

19. Conny Jönsson          Hög  9,5

20. Bente Jacobsen          Hög  5,5

21. Tore Bertilsson          Hög  5,5

22. Matilda Andersson   Örk  5 

Fotomarabilder

Tävlingsresultat

Vårtävlingen 2020

 Färg  Motto: Framträdande

 1. Adina Malveklint
 2. Lennart Larsson
 3. Anders Sturesson
 4. Mats Karlsson

 Färg   Motto: Färgklick
 1. Lennart Larsson
 2. Anders Sturesson
 3. Adina Malveklint
 4. Mats Karlsson


 Svart-vitt Motto: Trängsel
 1. Adina Malveklint
 2. Mats Karlsson
 3. Lennart Larsson
 4. Anders Sturesson


 Svart/vitt Motto: Krökt

 1. Adina Malveklint

 2. Lennart Larsson

 3. Mai Winterer

 4. Anders Sturesson


 Manipulerat med fritt motto

  1. Adina Malveklint

  2. Mats Karlsson

  __________________________

Hösten  2020


Svart/vitt Motto: Kontrast
1. Seth Nilsson
2. Adina Malveklint
3. Martin Carlström  
4. Anders Sturesson
5. Lennart Larsson


Svart/vitt Motto: Dolt
1. Adina Malveklint
2. Martin Carlström  
3. Seth Nilsson
4. Anders Sturesson
5. Lennart Larsson


Färg Motto:  Ledig

1. Seth Nilsson
2. Martin Carlström
3. Adina Malveklint
4. Lennart Larsson
5. Anders Sturesson


Färg Motto:  Motljus
1. Seth Nilsson
2. Martin Carlström
3. Mats Karlsson
4. Adina Malveklint
5. Anders Sturesson
6. Lennart Larsson


Manipulerat  Motto: Fritt

1. Seth Nilsson

2. Adina Malveklint

3. Mats Karlsson