Klubbens Tävlingar


  ...........Höstens klubbtävling. Inlämning av tävlingsbilder till klubben ska göras senast    31 oktober  

   till tävlingsledaren  Seth Nilsson.


  

  Uppdaterade regler för bilder, endast digitala bilder i JPEG max 5 MB. Filerna ska märkas med "klass-motto-signatur" med 4 tecken i signaturen. Exempel "Färg-Bilar-MACA"  Bilderna ska skickas till       seth.nilsson@telia.com

Tävlingsresultat...

 Sammanlagt resultat ifrån våra klubbtävlingar 2020


1. Adina Malveklint 23+18 =     41 poäng
2. Seth Nilsson 0+23 =             23 poäng
3. Lennart Larsson 16+3 =       19 poäng
4. Mats Karlsson 12+6 =          18 poäng
5. Anders Sturesson 11+6 =     17 poäng
6. Martin Carlström 0+15 =      15 poäng
7. Mai Winterer 3+0 =               3 poäng


        Resultat Våren 2021

  1. Adina Malveklint               19 poäng

  2. Lennart Larsson                   16 poäng

  3.  Seth Nilsson                        15 poäng

  4. Bo Carlström                       10 poäng

  5. Mats Karlsson                      8   poäng   

  6. Anders Sturesson                7 poäng


Tävlingsbilder

Tävlingsresultat

Vårtävlingen 2021

 Färg  Motto: Natur

 1. Adina Malveklint
 2. Bo Carlström
 3. Lennart Larsson
 4. Seth Nilsson

 5. Mats Karlsson

 Färg   Motto: Tidens tand
 1. Seth Nilsson
 2. Lennart Larsson
 3. Adina Malveklint
 4. Bo Carlström

 5. Anders Sturesson


 Svart-vitt Motto: Avstånd

 1. Adina Malveklint
 2. Bo Carlström
 3. Lennart Larsson

 4. Seth Nilsson

 5. Mats Karlsson


 Svart/vitt Motto: Hand/händer

 1. Lennart Larsson

 2. Adina Malveklint

 3. Anders Sturesson

 4. Mats Karlsson

 5. Seth Nilsson


 Manipulerat motto: Stämning

  1. Seth Nilsson

  2. Mats Karlsson

  3. Anders Sturesson

  4. Adina Malveklint

  5. Lennart Larsson

  __________________________

Hösten  2020


Svart/vitt Motto: Kontrast
1. Seth Nilsson
2. Adina Malveklint
3. Martin Carlström  
4. Anders Sturesson
5. Lennart Larsson


Svart/vitt Motto: Dolt
1. Adina Malveklint
2. Martin Carlström  
3. Seth Nilsson
4. Anders Sturesson
5. Lennart Larsson


Färg Motto:  Ledig

1. Seth Nilsson
2. Martin Carlström
3. Adina Malveklint
4. Lennart Larsson
5. Anders Sturesson


Färg Motto:  Motljus
1. Seth Nilsson
2. Martin Carlström
3. Mats Karlsson
4. Adina Malveklint
5. Anders Sturesson
6. Lennart Larsson


Manipulerat  Motto: Fritt

1. Seth Nilsson

2. Adina Malveklint

3. Mats Karlsson