Klubbens Tävlingar

    Klubbtävlingar.
............Årets klubbtävlingar. Inlämning av tävlingsbilder till klubben ska göras senast    -/-  till tävlingsledaren
         Adina.

Mottona är:                   Hösten 2018                             Våren 2019

Manipulerat:                  Fritt motto

Svart-vitt,
enstaka bild:                Vatten och  vinklat

Färgkort:                     Grodperspektiv och vitt

                                                      Endast en bild/motto på hösten.


Varje medlem får lämna tre bilder per klass och tävling. Bilder i svart-vitt och färgkort får inte ha någon sida som är längre än 30 cm eller kortare än 10 cm. De ska också vara omonterade. Bilderna ska märkas med bildnummer och signatur på baksidan av pappersbilderna. Till bilderna ska bifogas en lapp med namn + signatur så att tävlingsledaren vet vem som lämnat bilderna.

Tävlingsresultat...

Sammanlagt resultat ifrån våra klubbtävlingar 2017

 1: Bertil Magnusson    36 p
 2: Mats Karlsson        21 p
 3: Bo Carlström          15 p
 4: Philip L.G               8 p
 5: Anders Sturesson    6 p


Tävlingsbilder

Fotomararesultat Hösten 2014

Resultatlista:

1. Margareta Aspelin      40
2. Mats Nymberg            32
3. Annika Linneasdotter   31
4. Bo Andersson               28,5
5. Ulrika Persson              28
6. Bo Persson                    27
7. Bo Aspelin                   26,5
8. Bente Jakobsen             23
9. Annika Holst               18,5
10. Rasmus Persson         18
11. Bertil Wennerlund     16,5
12. Gunilla Sundström     16


Fotomarabilder

Tävlingsresultat

Vårtävlingen 2018

 Motto "Motljus" Färg 

 1. Marie Lindahl 
 2. Bertil Magnusson
 3. Anders Sturesson
 4. Philip LG
 5. Bo Carlström


 Motto "Avstickare" Sv/vitt

 1. Philip LG
 2. Bo Carlström
 3. Anders Sturesson
 4. Anders Sturesson
 5. Eimi 

 Motto "----------" Manipulerade

___________________________Hösten  2017

I Svart/vitt med motto 

 ”Grå vardag” blev resultatet:

 1. Bertil Magnusson
 2. Mats Karlsson
 3. Bertil Magnusson
 4. Mats Karlsson
 5. Bo Carlström


I Färg på papper med motto 

 "Blå timmen” blev resultatet:

 1. Bo Carlström
 2. Bertil Magnusson
 3. Bertil Magnusson
 4. Bo Carlström
 5. Mats Karlsson


I Manipulerat med motto “Förlängt” blev resultatet:

 1. Mats Karlsson
 2. Bertil Magnusson
 3. Bertil Magnusson
 4. Bertil Magnusson