Program


Foto:  Ole Thoresen
  Våren 2018 Onsdag 31 januari       Centrumhuset 
 Årsmöte Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Mats visar bilder och klubben bjuder på fika.

 Onsdag 14 februari     Centrumhuset 
   Bildvisning Adina visar resebilder från Bali och      USA. 

 Onsdag 7 mars       Centrumhuset 
 Bilddiskussion Ta med 1-3 bilder som du har möjlighet att ta/göra om. Vi diskuterar dessa bilder, och utifrån diskussion tar/gör du om bilden/erna och tar med de(n) nya bild/erna till nästa träff. 

 Onsdag 11 april      Centrumhuset 
 Bilddiskussion Diskussion av de omtagna bilderna från den 7/3. Sista inlämning av bilder till klubbtävling.


 Lördag 21 april       Centrumhuset 
 Fotomaraton - obs samling 8.15! för dom som hjälper till.
 Vi håller i vårens fotomaraton för våra vänner från Höganäs, Åstorp och Helsingborg. 

 Onsdag 2 maj     Centrumhuset 
 Bedömning Vi bedömer bilderna från fotomaratonet. 

  Måndag 14 maj     OBS! Utbildningscentrum kl. 18.15 
 Redovisning Vi redovisar bilderna från fotomaratonet för Höganäs, Åstorp och Helsingborg. 

 Onsdag 30 maj      Centrumhuset 
 Avslutning Vi samlas och redovisar vårens klubbtävlingar.

  Alla möten börjar kl. 18.30 om inget annat anges.