Klubbens Tävlingar


  ...........Höstens klubbtävling. Inlämning av tävlingsbilder till klubben ska göras senast    31 oktober   

   till tävlingsledaren  Seth Nilsson.
Örkelljunga Fotoklubb - Tävlingsregler 
     Allmänt
 Samtliga klubbmedlemmar har möjlighet att lämna in bidrag till fototävlingen.
Samtliga bilder ska vara tagna av medlemmen själv. Till vinnande bidrag kan utgå
priser som beslutas av klubbens styrelse, men viktigast är ju möjligheten att få
feedback och att utveckla sin fotografering.
 Klubbmedlem får lämna in en bild per motto och tävling. Bilderna ska vara digitala
och i format JPEG (JPG). Maxstorlek 2 Mb per fil och inte är större är 1920x1080
pixlar.

 Tävlingen är öppen för alla typer av bildmotiv som tolkar klass och motto. Bilderna
kan vara nytagna eller gamla och oavsett var de tagits, såvida inget annat framgår
inom respektive motto. Tävlingsbilderna får inte varit med i våra tidigare
klubbtävlingar och det åligger tävlingsdeltagarna själva att hålla reda på vilka bilder
som deltagit tidigare. Även alternativa exponeringar, där motivet i stort sett förblir

detsamma, räknas som samma bild. Vid tveksamheter låter ordföranden avgöra
frågan genom omröstning på ett klubbmöte. Om dubbelinlämning upptäcks efter
bedömningen av den aktuella deltävlingen, så kommer tävlingsledningen stryka den
poäng som den dubbelinlämnade bilden eventuellt har fått.
 Bilderna (filerna) ska vara tydligt märkta så att "Klass", "Motto" och "Namn"
framgår till tävlingsledaren, som även ser till så att du är anonym inför dem som
bedömer bilderna.
 Inlämning av tävlingsbilder till årets klubbtävlingar görs till tävlingsledaren,
seth.nilsson@telia.com.
 Skicka gärna in bilderna via till exempel WeTransfer, Dropbox eller liknande program.

 Alternativt kan du mejla eller lämna ett USB till tävlingsledaren direkt.
 Tävlingsledaren kontrollerar insänt material och skickar bekräftelsemejl att bilderna
mottagits. Om du inte får ett bekräftelsemejl, hör du av dig.
 Samtliga vinnande bidrag inom respektive motto kommer att publiceras via klubbens
hemsida och eventuellt andra media. Deltagande fotografer måste informera
tävlingsledaren vid inlämnandet om detta inte medges. För övriga
publiceringsändamål utanför tävlingen har deltagande fotografer sedvanlig
upphovsrätt till sina tävlingsbidrag.
 Vid fotografering och publicering av bilder med identifierbara personer gäller att du
själv ansvarar för att personerna har gett sin tillåtelse.
 Bedömning

 Inlämnade bidrag bedöms av en extern jury som kan vara en extern fotoklubb eller
annan/andra i ämnet insatta person/personer, vilket bestäms av tävlingsledaren.
 Tävlingsledaren skickar tävlingsbidragen med bedömningsinstruktioner till utsedd jury
för bedömning.
 Juryn väljer ut de 5 bästa bilderna inom respektive motto ur samtliga inskickade
tävlingsbidrag. Dessa fem bilder poängsätts från 5 (högst betyg) ner till 1 och ger ett
skriftligt utlåtande eller en motivering för varje bild inom respektive motto. De bilder
som inte får något poäng ges således 0 poäng. Dock är det viktigt att även dessa
    Örkelljunga Fotoklubb - 
vlingsregler

 Bilder får en kort kommentar med varför bilden inte fick något poäng. Juryns beslut
kan inte överklagas.
• Bilderna rankas 5-1, där 5 poäng är högst betyg. Övriga bilder ges 0 poäng.
• Samtliga bilder kommenteras skriftligen av juryn.
 Samtliga digitala tävlingsbilder som juryn erhållit ska efter bedömningen raderas.
     Redovisning
 Vid lämpligt fysiskt klubbmöte sker redovisningen. Eventuellt kan det bli redovisning
av tävlingen online. För att kunna träffas online behövs programmet Skype som kan
laddas ner via länken: https://www.skype.com/sv/get-skype/. Samtal över Skype är
gratis.

 Vårens redovisning planeras till att genomföras under maj-juni månad och höstens
redovisning till november månad, vilket kommer att publiceras via hemsidans
ordinarie planerade program.
 Redovisningen görs genom att vi tittar på bilderna, hör fotograferna berätta om dem
och får bildjuryns utlåtanden.
Frågor?
 Vid eventuella frågor kontaktas Seth Nilsson, tävlingsledare [0705-68 07 88].


Örkelljunga Fotoklubb - Tävlingsregler_Rev 4 Sparad: 2022-12-01 
 

Tävlingsresultat...

 Sammanlagt resultat ifrån våra klubbtävlingar 2020


1. Adina Malveklint 23+18 =     41 poäng
2. Seth Nilsson 0+23 =             23 poäng
3. Lennart Larsson 16+3 =       19 poäng
4. Mats Karlsson 12+6 =          18 poäng
5. Anders Sturesson 11+6 =     17 poäng
6. Martin Carlström 0+15 =      15 poäng
7. Mai Winterer 3+0 =               3 poäng


        Resultat Våren o Hösten 2021

  1. Adina Malveklint               35 poäng

  2. Seth Nilsson                       31 poäng

  3.  Lennart Larsson                  28 poäng

  4. Bo Carlström                       20 poäng

  5. Mats Karlsson                      18   poäng   

  6. Anders Sturesson                11 poäng

  7. Bertil Magnusson                6 poäng


Tävlingsbilder

Tävlingsresultat

Vårtävlingen 2023

  Eget val 1  "3-bildskollektion"

 1: Seth Nilsson

 2: Bo Carlström

 3: Torsten Nilsson

 4: Lillebil Nilsson

 5: Anders Sturesson


 Eget val 2    "Spänning"

 1: Bo Carlström

 2: Torsten nilsson

 3: Mats Karlsson

 4: Bertil Magnusson

 5: Seth Nilsson


 Svart-vitt Motto: "Silhuett-     Silhuetter"

  1. Bertil Magnusson
  2: Torsten Nilsson
  3: Lillebil Nilsson
  4: Bo Carlström
  5: Mats Karlsson

 

 Manipulerat motto: "Fritt"

  1. Torsten Nilsson

  2: Seth Nilsson

  3: Mats Karlsson

  4: 

  5: 


  __________________________

Hösten  2022


Svart/vitt Motto:       Bil/bilar
1. Seth Nilsson
2. Lilebil Nilsson
3. Torsten Nilsson
4. Mats Karlsson
5. Martin Carlström


 Eget Val  Motto:  Ledsen

1. Seth Nilsson
2. Torsten Nilsson
3. Martin Carlström
4. Anders Sturesson
5. Bo Carlström


 Eget Val Motto:  Måne
1. Torsten Nilsson
2. Seth Nilsson
3. Bo Carlström
4. Mats Karlsson
5. Lillebil NilssonManipulerat  Motto:     Fritt

1. Seth Nilsson

2. Torsten Nilsson

3. Mats Karlsson