Klubbens Tävlingar


  ...........Vårens klubbtävling. Inlämning av tävlingsbilder till klubben ska göras senast    30 april   

   till tävlingsledaren  Seth Nilsson.       seth.nilsson@telia.com       Örkelljunga Fotoklubb - Tavlingsregler
Örkelljunga Fotoklubb - Tävlingsregler_Rev 5.docx Sparad: 2024-03-26 Sida 1 (2)
 Allmänt
Samtliga klubbmedlemmar har möjlighet att lämna in bidrag till fototävlingen.
Samtliga bilder ska vara tagna av medlemmen själv. Till vinnande bidrag kan utgå
priser som beslutas av klubbens styrelse, men viktigast är ju möjligheten att få
feedback och att utveckla sin fotografering.
 Klubbmedlem får lämna in en bild per motto och tävling. Bilderna ska vara digitala
och i format JPEG (JPG). Maxstorlek 2 Mb per fil.
 Tävlingen är öppen för alla typer av bildmotiv som tolkar klass och motto. Bilderna
kan vara nytagna eller gamla och oavsett var de tagits, såvida inget annat framgår
inom respektive motto. Tävlingsbilderna får inte varit med i våra tidigare
klubbtävlingar och det åligger tävlingsdeltagarna själva att hålla reda på vilka bilder
som deltagit tidigare. Även alternativa exponeringar, där motivet i stort sett förblir
detsamma, räknas som samma bild. Vid tveksamheter låter ordföranden avgöra
frågan genom omröstning på ett klubbmöte. Om dubbelinlämning upptäcks efter
bedömningen av den aktuella deltävlingen, så kommer tävlingsledningen stryka den
poäng som den dubbelinlämnade bilden eventuellt har fått.
 Bilderna (filerna) ska vara tydligt märkta så att "Klass", "Motto" och "Namn"
framgår till tävlingsledaren, som även ser till så att du är anonym inför dem som
bedömer bilderna.
 Inlämning av tävlingsbilder till årets klubbtävlingar görs till tävlingsledaren,
seth.nilsson@telia.com.
Skicka gärna in bilderna via till exempel WeTransfer eller liknande program.
Alternativt kan du mejla eller lämna ett USB till tävlingsledaren direkt.
Tävlingsledaren kontrollerar insänt material och skickar bekräftelsemejl att bilderna
mottagits. Om du inte får ett bekräftelsemejl, hör du av dig.
Samtliga vinnande bidrag inom respektive motto kommer att publiceras via klubbens
hemsida och eventuellt andra media. Deltagande fotografer måste informera
tävlingsledaren vid inlämnandet om detta inte medges. För övriga
publiceringsändamål utanför tävlingen har deltagande fotografer sedvanlig
upphovsrätt till sina tävlingsbidrag.
Vid fotografering och publicering av bilder med identifierbara personer gäller att du
själv ansvarar för att personerna har gett sin tillåtelse.


 Bedömning
Inlämnade bidrag bedöms av en extern jury som kan vara en extern fotoklubb eller
annan/andra i ämnet insatta person/personer, vilket bestäms av tävlingsledaren.
Tävlingsledaren skickar tävlingsbidragen med bedömningsinstruktioner till utsedd jury
för bedömning.
Juryn väljer ut de 5 bästa bilderna inom respektive motto ur samtliga inskickade
tävlingsbidrag. Dessa fem bilder poängsätts från 5 (högst betyg) ner till 1 och ger ett
skriftligt utlåtande eller en motivering för varje bild inom respektive motto. De bilder
som inte får något poäng ges således 0 poäng. Dock är det viktigt att även dessa
Örkelljunga Fotoklubb - Tavlingsregler
Örkelljunga Fotoklubb - Tävlingsregler_Rev 5.docx Sparad: 2024-03-26 Sida 2 (2)
bilder får en kort kommentar med varför bilden inte fick något poäng. Juryns beslut
kan inte överklagas.
• Bilderna rankas 5 – 1, där 5 poäng är högst betyg. Övriga bilder ges 0 poäng.
• Samtliga bilder kommenteras skriftligen av juryn.
Samtliga digitala tävlingsbilder som juryn erhållit ska efter bedömningen raderas.
Redovisning
Vid lämpligt fysiskt klubbmöte sker redovisningen. I undantagsfall blir det redovisning
av tävlingen online.
Vårens redovisning planeras till att genomföras under maj-juni månad och höstens
redovisning till november månad, vilket kommer att publiceras via hemsidans
ordinarie planerade program.
Redovisningen görs genom att vi tittar på bilderna, hör fotograferna berätta om dem
och får bildjuryns utlåtanden.
Frågor?
Vid eventuella frågor kontaktas Seth Nilsson, tävlingsledare [0705-68 07 88].


 

 

Tävlingsresultat...

 

      Resultat Våren o Hösten 2023

  1. Torsten Nilsson                  33 poäng

  2. Seth Nilsson                       19 poäng

  3.  Bo Carlström                     19 poäng

  4. Bertil Magnusson               15 poäng

  5. Mats Karlsson                    11  poäng   

  6. Lillebil Nilsson                   11 poäng

  7. Lennart Larsson                  7 poäng

  8. Anders Sturesson                1 poäng


Tävlingsbilder

Tävlingsresultat

Vårtävlingen 2023

  Eget val 1  "3-bildskollektion"

 1: Seth Nilsson

 2: Bo Carlström

 3: Torsten Nilsson

 4: Lillebil Nilsson

 5: Anders Sturesson


 Eget val 2    "Spänning"

 1: Bo Carlström

 2: Torsten nilsson

 3: Mats Karlsson

 4: Bertil Magnusson

 5: Seth Nilsson


 Svart-vitt Motto: "Silhuett-     Silhuetter"

  1. Bertil Magnusson
  2: Torsten Nilsson
  3: Lillebil Nilsson
  4: Bo Carlström
  5: Mats Karlsson

 

 Manipulerat motto: "Fritt"

  1. Torsten Nilsson

  2: Seth Nilsson

  3: Mats Karlsson


  __________________________

Hösten  2023


Svart/vitt Motto:       Mönster
1. Torsten Nilsson
2. Lennart Larsson
3. Seth Nilsson
4. Bo Carlström
5. Lillebil Nilsson


 Eget Val  Motto:   Färgsprakande

1. Torsten Nilsson
2. Bertil Magnusson
3. Bo Carlström
4. Lennart Larsson
5. Mats Karlsson


 Eget Val Motto:   Landskap   sv/v
1. Lillebil Nilsson
2. Seth Nilsson
3. Bo Carlström
4. Torsten Nilsson
5. Lennart LarssonManipulerat  Motto:     Fritt

1. Torsten Nilsson

2. Bertil Magnusson

3. Mats Karlsson

4. Seth Nilsson