Klubbens Tävlingar


  ...........Höstens klubbtävling. Inlämning av tävlingsbilder till klubben ska göras senast    31 oktober  

   till tävlingsledaren  Seth Nilsson.Örkelljunga Fotoklubb - Tävlingsregler
 Dags för årets klubbtävling, 2022
 Höstens bilder lämnas SENAST 2022-10-31

Allmänt

Samtliga klubbmedlemmar har möjlighet att lämna in bidrag till fototävlingen. Samtliga bilder ska vara tagna av medlemmen själv. Till vinnande bidrag kan utgå priser som beslutas av klubbens styrelse, men viktigast är ju möjligheten att få feedback och att utveckla sin fotografering.

Klubbmedlem får lämna in en bild per motto och tävling. Bilderna ska vara digitala och i format JPEG (JPG). Maxstorlek 2 Mb per fil och inte är större är 1920x1080 pixlar.

Tävlingen är öppen för alla typer av bildmotiv som tolkar klass och motto. Bilderna kan vara nytagna eller gamla och oavsett var de tagits, såvida inget annat framgår inom respektive motto. Tävlingsbilderna får inte varit med i våra tidigare klubbtävlingar och det åligger tävlingsdeltagarna själva att hålla reda på vilka bilder som deltagit tidigare. Även alternativa exponeringar, där motivet i stort sett förblir detsamma, räknas som samma bild. Vid tveksamheter låter ordföranden avgöra frågan genom omröstning på ett klubbmöte. Om dubbelinlämning upptäcks efter bedömningen av den aktuella deltävlingen, så kommer tävlingsledningen stryka den poäng som den dubbelinlämnade bilden eventuellt har fått.

Bilderna (filerna) ska vara tydligt märkta så att "Klass", "Motto" och "Namn" framgår till tävlingsledaren, som även ser till så att du är anonym inför dem som bedömer bilderna.

Inlämning av tävlingsbilder till årets klubbtävlingar görs till tävlingsledaren, seth.nilsson@telia.com.

Skicka helst in bilderna via den Dropbox-länk som du får via ett mejl. Alternativt kan du mejla eller lämna ett USB till tävlingsledaren direkt.

Tävlingsledaren kontrollerar insänt material och skickar bekräftelsemejl att bilderna mottagits. Om du inte får ett bekräftelsemejl, hör du av dig.

Samtliga vinnande bidrag inom respektive motto kommer att publiceras via klubbens hemsida och eventuellt andra media. Deltagande fotografer måste informera tävlingsledaren vid inlämnandet om detta inte medges. För övriga publiceringsändamål utanför tävlingen har deltagande fotografer sedvanlig upphovsrätt till sina tävlingsbidrag.

Vid fotografering och publicering av bilder med identifierbara personer gäller att du själv ansvarar för att personerna har gett sin tillåtelse.

Bedömning

Inlämnade bidrag bedöms av en extern jury som kan vara en extern fotoklubb eller annan/andra i ämnet insatta person/personer, vilket bestäms av tävlingsledaren.

Tävlingsledaren skickar tävlingsbidragen med bedömningsinstruktioner till utsedd jury för bedömning.

Juryn väljer ut de 5 bästa bilderna inom respektive motto ur samtliga inskickade tävlingsbidrag. Dessa fem bilder poängsätts från 5 (högst betyg) ner till 1 och ger ett skriftligt utlåtande eller en motivering för varje bild inom respektive motto. De bilder som inte får något poäng ges således 0 poäng. Dock är det viktigt att även dessa bilder får en kort kommentar med varför bilden inte fick något poäng. Juryns beslut kan inte överklagas.

Bilderna rankas 5-1, där 5 poäng är högst betyg. Övriga bilder ges 0 poäng.

Samtliga bilder kommenteras skriftligen av juryn.

Samtliga digitala tävlingsbilder som juryn erhållit ska efter bedömningen raderas.

Redovisning

Vid lämpligt fysiskt klubbmöte sker redovisningen. Eventuellt kan det bli redovisning av tävlingen online. För att kunna träffas online behövs programmet Skype som kan laddas ner via länken: https://www.skype.com/sv/get-skype/. Samtal över Skype är gratis.

Vårens redovisning planeras till att genomföras under maj-juni månad och höstens redovisning till november månad, vilket kommer att publiceras via hemsidans ordinarie planerade program.

Redovisningen görs genom att vi tittar på bilderna, hör fotograferna berätta om dem och får bildjuryns utlåtanden.

Frågor?

Vid eventuella frågor kontaktas Seth Nilsson, tävlingsledare [0705-68 07 88].
Örkelljunga Fotoklubb - Tävlingsregler_Rev 2 Sparad: 2022-01-16 Sida 1 (2)
 

Tävlingsresultat...

 Sammanlagt resultat ifrån våra klubbtävlingar 2020


1. Adina Malveklint 23+18 =     41 poäng
2. Seth Nilsson 0+23 =             23 poäng
3. Lennart Larsson 16+3 =       19 poäng
4. Mats Karlsson 12+6 =          18 poäng
5. Anders Sturesson 11+6 =     17 poäng
6. Martin Carlström 0+15 =      15 poäng
7. Mai Winterer 3+0 =               3 poäng


        Resultat Våren o Hösten 2021

  1. Adina Malveklint               35 poäng

  2. Seth Nilsson                       31 poäng

  3.  Lennart Larsson                  28 poäng

  4. Bo Carlström                       20 poäng

  5. Mats Karlsson                      18   poäng   

  6. Anders Sturesson                11 poäng

  7. Bertil Magnusson                6 poäng


Tävlingsbilder

Tävlingsresultat

Vårtävlingen 2022

  Eget val 1  "Läckerbitar"

 1: Bo Carlström

 2: Martin Carlström

 3: Seth Nilsson

 4: Lillebil Nilsson

 5: Torsten Nilsson


 Eget val 2    "Oväder"

 1: Torsten nilsson

 2: Anders Sturesson

 3: Adina Malveklint

 4: Seth Nilsson

 5: Mats Karlsson


 Svart-vitt Motto: Gatubild

  1. Lennart Larsson
  2: Martin Carlström
  3: Adina Malveklint
  4: Seth Nilsson
  5: Bo Carlström

 

 Manipulerat motto: Fritt

  1. Torsten Nilsson

  2: Adina Malveklint

  3: Mats Karlsson

  4: Seth Nilsson

  5: Martin Carlström


  __________________________

Hösten  2021


Svart/vitt Motto:   Cirkel/cirklar
1. Lennart Larsson
2. Seth Nilsson
3. Bo Carlström  
4. Adina Malveklint
5. Bertil Magnusson


Svart/vitt Motto:   Gnista/Engagemang
1. Adina Malveklint
2. Bo Carlström  
3. Anders Sturesson
4. Seth Nilsson
5. Mats Karlsson


Färg Motto:  Lila

1. Lennart Larsson
2. Mats Karlsson
3. Bo Carlström
4. Bertil Magnusson
5. Seth Nilsson


Färg Motto:  Miljö -   Klimat
1. Adina Malveklint
2. Seth Nilsson
3. Mats Karlsson
4. Lennart Larsson
5. Anders SturessonManipulerat  Motto:   Möten

1. Seth Nilsson

2. Adina Malveklint

3. Bertil Magnusson

4. Mats Karlsson